ಅಮ್ಮ ಕನತಿನ ಚಿತ್ರೋದ ಪುಸ್ತಕ!

– ಚಿತ್ರಾ ಸಂತೋಷ್

ಪುದುಮೆಡ್ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂತೇರ್…ಆಂಡ ತುಳುಡ್ ಬರೆಪಿನ ಬಾರೀ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳುಡ್ತ್ ಇಂಜಿ ದಾದಂಡಲಾ
ಬರೆವೋಡು ಪಂಡ ಬರೆವರನೇ ಆಪುಜಿ. ಕನ್ನಡಟ್ ಬರೆತ್ ಬರೆತ್, ಅತ್ತಂತೆ ತುಳುನಾಡ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ 5 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್. ಅಂಚ ಬರೆಪಿನ ಒಂತೆ ಬಂಗಂನೇ.
ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನೆನಪುನ್ ಮೂಲ್ ಹಂಚೋನುವೆ. ಪಾತೆರಡ ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ತೆರಿನಕುಲು ಪನೋಡು.
ಅಪಗ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ. ಪಂಡ ಒಂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ರಾಜೆರೆ ಕಥೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ. ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆತೆರ್. ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಥೆ ಪನೋಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ರಡ್ ಜನಲ ಅಮ್ಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊರ್ದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಯೆರೆ ಬುಡೊಂತಿಜ್ಜಂಡ್. ಕಥೆದ ಮರ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಗ ಅಮ್ಮಡ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಕೇನೋಂದಿತ್ತ. ಅಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆತ್ತ್ನನೇ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ.

ಅಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಪಂತಿತ್ತೇರ್. ಅಪಗ ಸೀತೆ ರಾಮನ ಮದಿಮೆ, ಸೀತೆನ್ ರಾವಣೆ ಲಂಕೆಗ್ ಪತೋಂದ್ ಪೋಪಿನ, ಲಂಕೆಡ್ತ್ ಸೀತೆನ್ ಕೊನವರ ಸಮುದ್ರಗ್ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುನಿ, ಅಯಿಟ್ ಚನಿಲು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ…ಉಂದು ಪೂರ ಕೇನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೋಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಉಂದುಪೂರ ಕತೆ ಪಂಡಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಮ ಸೀತೆನ್ ತೂಪುನ, ಸಮುದ್ರಗ್ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟುನಿ…ನೆನ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮಡ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ ದ್ ಕೇನೋಂದಿತ್ತಾ. ಅಯಿಕ್ ಅಮ್ಮಗ್ ದಿನಾ ಪಂಡ್ತ್ ಸಾಕಾತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ದತ ಪುಸ್ತಕ ಪತೋ ಬತ್ತೇರ್.

ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ಂಡ್ ಪಂಡ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಯನ್ ಲಾ ಚಿತ್ರೋಡೇ ತೋಜವೋಂದಿತ್ತೆರ್. ರಾಮ&ಸೀತೆನ ಮದಿಮೆ, ಯುದ್ಧ, ಸುಮದ್ರಗ್ ಕಟ್ಟಿನ ದಂಡೆ ಪೂರೆತೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರ
ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆ ಚಿತ್ರನ್ ತೋಜಾದ್ ಕತೆ ಪನೋಂದಿತ್ತೇರ್. ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಥೆ ಸರಿಯಾದ್ ಅರ್ಥ ಆವೋಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಪೊಯಿಲೆಕಾನೇ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆಗ್ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಕನತ್ ಕಥೆ ಪನೋದಿತ್ತೇರ್. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಂಡ್.

ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕುಂಡೋ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಕಥೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಡ್ ಮರಪಂದೆ ಒರಿಯೆರ ಕಾರಣ ಅಪಗ ಅಮ್ಮ ಕನತಿನ ಪುಸ್ತಕ, ಚಿತ್ರೋಲು! ಇನಿದ ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ ಲಾ ಬೋಡಿತ್ಂಡ್ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ……!!

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : blogs.warwick.ac.uk)

Advertisements

3 Comments Add yours

 1. Ravi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಚಿತ್ರಕ್ಕೇ, ಹಂಚೋನುವೆ ಅತ್ತ್ ಪಟ್ಟೋನುವೆ ಆವೋಡತ್ತೆಏ… ಬೊಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ಲಾ ಸಂಕ ಆವೋಡುಂದು ತೋಜುಂಡು.. 🙂

 2. ಇತ್ತೆದಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕತೆ ಪಣ್‍ಪಿ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಇಜ್ಜಿ… ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪು‍ಸೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್‍ಲೆ… ಅವ್ವು ಅತ್ತಾಂದೇ … ವಾ ಇಲ್ಲಾಡ್‍ಲಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿ-ಅಜ್ಜೆರ್‍ನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ್…
  ಇಂದ್ ಇತ್ತೆದಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲಾ… ನುಕ್ಸಾನ್…!
  ಇತ್ತೆದ್ ಜೋಕುಲ್… ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗಾಡ್, ಮಂಕಿ ಗಾಡ್, ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ದೀಪಾ ದೇವೆರ‍್ನ ಫೋಟೋಕುಲೆಗ್… 🙂

 3. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಚಿತ್ರಾಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s