ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ..?!

-ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ನಲ್ಪತ್ತೇಳ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತ್ ದ್ ಮುಪ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ದಾಯೆ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯಂದೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲಾ
ಎಂಕ್ ಎಲ್ಯೆಡೇ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲು
ಇಂಗ್ಲೀಸ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಲು
ತುಳುಟ್ ಬರೆಲಾ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೆರತ್ತಾ ಅಕ್ಲು
ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಓದಿನ ನೆನಪುಂಡು
ಮಡಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಬ್ರೊಣಿ ಮದ್ಮಯೆನ ನೆನಪಾಪುಂಡು
ತುಳು ಬಾಷೆದ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ಲಾ ಯಾನ್ ಓದಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಹಿಮೆನ್ಲಾ ಕೊಂಡಾಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ :Shrikant Ambawale)
Advertisements

One Comment Add yours

  1. Dinesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ತುಳುಟ್ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್, ಶ್ರೀ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆತಿನ
    ”ತುಳುನಾಡ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು”. ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಡೆ ಬರೆತೆರ್, ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ ಓದೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಪುಸ್ತಕ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರೋದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯೋ ತೆರಿಯರೇ ಇತ್ತಂದ ಅರೆಗ್ CALL ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅರೆನ CELL # 9482750414

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s