ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಚೇದಗ್ ಸೇರ್ಪವನೈಕ್ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

–    ಮೋಕೆದ ತುಳು ಬಂಧುಲೆ, ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ತಾರಿಕ್ 28/09/13 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆರ್ದ್ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ 50 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಯೋಗೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಚೇದಗ್ ಸೇರ್ಪವನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಎಡ್ದೆಗಾದ್ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಬರೊಡು… ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ…

ತುಳುತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗು ತುಳುವೇರೆ ಕಾರಣ

– ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ, ಭಾಷಿಗೆರೆನ್ ತೂದು ತುಳುವೆರ್ ಕಲ್ಪುಲೇ….!!!!!!!!! ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗೋಕರ್ಣರ್ದ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್೦ಡ್..! ಆಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆದ ಪ್ರಭಾವರ್ದ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್೦ಡ್..! ಇತ್ತೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು.. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸಾವ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅವ್ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ನಮ ಪನ್ಪ. ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಲೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾಷೆಲೆದ ಹಾವಳಿ ಸರಾಗ್ ತುಳುನಾಡ್’ಡ್…

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಂತೆ…!?

ಕೃಪೆ : ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಕಾಲ : ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತುಳುವಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಳುವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸದೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದು ತುಳುನಾಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಳುವರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತೆಲುಗರು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆಲುಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ….

ಅಮ್ಮ ಕನತಿನ ಚಿತ್ರೋದ ಪುಸ್ತಕ!

– ಚಿತ್ರಾ ಸಂತೋಷ್ ಪುದುಮೆಡ್ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂತೇರ್…ಆಂಡ ತುಳುಡ್ ಬರೆಪಿನ ಬಾರೀ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳುಡ್ತ್ ಇಂಜಿ ದಾದಂಡಲಾ ಬರೆವೋಡು ಪಂಡ ಬರೆವರನೇ ಆಪುಜಿ. ಕನ್ನಡಟ್ ಬರೆತ್ ಬರೆತ್, ಅತ್ತಂತೆ ತುಳುನಾಡ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ 5 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್. ಅಂಚ ಬರೆಪಿನ ಒಂತೆ ಬಂಗಂನೇ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನೆನಪುನ್ ಮೂಲ್ ಹಂಚೋನುವೆ. ಪಾತೆರಡ ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ತೆರಿನಕುಲು ಪನೋಡು. ಅಪಗ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ. ಪಂಡ ಒಂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು….

ಪನಿ ಕಬಿತೆಲು

– ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ೧. ಕನೊ ಬಬ್ಬರ್ಯ, ಆಲಿಬೂತೊದ  ಕತೆನ್ ಎಗಿತ್ತ್ ಎಗಿತ್ತ್ ದ್ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಿ- ಪುಲ್ಲಿನ್ ತೂದ್, ಉಡಲ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉರ್ಕಾರೊಂದುಂಡು- ಕೇಸರಿ- ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಲೆದ ನಡುಟ್ಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬೊಟ್ಟು ಸೆಡ್ಯಯೆ ಪಂನ್ದ್ ೨. ನಿಲೆ ಕಲೆವೊಂದಿ ಬದ್ ಕುಲು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಭೂತಸ್ಥಾನೊಡು ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ಂಡ್ ದೈವ ಜೋಗೊಡು ನುಡಿತೊಂದುಂಡು, ದುನಿತೊಂದುಂಡು “ಎನ್ನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿಯಾಂಡ ಪೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ, ತುಂಡು ರಡ್ದಾವು” ಪಂನ್ದ್, ಪೆರ್ಗಡೆ ತರೆತಗ್ಗಾದೆರ್, ಜಾಗೆ ಅಕ್ವೈರ್…

ಅಂದಾ..ಬೊಕ್ಕ..ವಿಶೇಷಾ..?

– ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಾ? ಅಪಾಂಡ ಓದುಲೇ… ಒಂದ್ ದಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕರ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ‘ಅಲ್ಲಾ ರೀ, ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ!?” ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೆನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ್ ಲೆತ್ತುದು ಕೇನುವೆರ್, “ಅತ್ತು,ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ವೆಂಚ ಪೂರ ವಿಸಯಲ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾ!?” “ಅವ್ವು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್’ ಪಂಡಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, “ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರತ್ತ, ಅಕುಲ್…

ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ..?!

-ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ನಲ್ಪತ್ತೇಳ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತ್ ದ್ ಮುಪ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ದಾಯೆ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯಂದೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲಾ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಯೆಡೇ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಸ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಲು ತುಳುಟ್ ಬರೆಲಾ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೆರತ್ತಾ ಅಕ್ಲು ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಓದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಮಡಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಬ್ರೊಣಿ ಮದ್ಮಯೆನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ತುಳು ಬಾಷೆದ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ಲಾ ಯಾನ್ ಓದಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್…

ಪುದುಮೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮದಿಪು…

– ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದುಮೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮದಿಪು ಮೂಲಬೇರ್  ಒಂಜೆ ಆಂಡಲಾ ಇನಿ-ಎಲ್ಲೆದ ಬದ್ ಕ್ ನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ದೂರ ದೂರ ಪರ್ ಡ್ಡ್ ದಿನ ತುಳುವೆರೆನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪೊಲುಬುದ ಕೂಟೊನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಿದಾಡಿದಿನವೇ ’ಪುದುಮೆ’.ವಿಶ್ವೊನಿಡಿ ತಿಕ್ಕಾವುನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಕೂಟೊಗುಲ ಪಂಚಾಂಗ. ನಮ್ಮ ಈ ಪುದುಮೆ-ಬರವು,ಚರ್ಚೆ,ತೆಲಿಕೆ,ಉಡಲ್ ದ ಸಂಗತಿ…ಇಂಚ ಪೂರೆಕ್ ಲಾ,ಪೂರರೆಗ್ಲಾ ಆದ್… ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ ಲೆಪ್ಪುಡುಪ್ಪಿನ ತುಳುಕು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಚೇದಡ್ ನನಲಾ ಪಕ್ಕೊಡು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯೋನು ನಮ್ಮುಲಯಿ ದೀವೊಂದೇ,’ಪುದುಮೆ’…

ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ

– ಪುದುಮೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರ್.ಆತೆ ದಾಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಬದುಕುನ ತುಳುವೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪಾತೇರುವೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ದೇಶಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೆರ್ ’ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ’ದ ಕಾಲ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ,’ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಯ ಕಾಲ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ.ಅಂಚನೇ ’ತುಳು ಭಾಗವತ’ ’ಕಾವೇರಿ’ ಬತ್ತಿನ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನಡ್! ‘A comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages’ ಬರೆಯಿನ ರೆವ್.ಕ್ಲಾಡ್ವೆಲ್ ’ದ್ರಾವಿಡ…